Kontakt

MSU S.A.

 • 86-300 Grudziądz
 • ul. Szosa Toruńska 32-38
 • tel.  +48 56 644 10 00
 • fax. +48 56 644 10 08
 • e-mail: sekretariat@msu.com.pl

MSU Spółka Akcyjna z siedzibą przy
ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300
Grudziądz wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS VII Wydziału
Gospodarczego Sądu Rejonowego
w Toruniu pod numerem 0000278295
o kapitale zakładowym w wysokości
500.000 zł pokrytym w pełnej wysokości.

FORTIS BANK O/Bydgoszcz
67 1600 1185 0004 0807 2553 3001

 • Regon 170284050
 • NIP 581-10-05-732

Biuro handlowe:

Eksport:

 • tel.  +48 56 644 10 32
 • tel.  +48 56 644 10 34
 • fax. +48 56 644 10 36
 • e-mail: eksport@msu.com.pl

Kraj:

 • tel.  +48 56 644 10 10
 • tel.  +48 56 644 10 20
 • fax. +48 56 644 10 30
 • e-mail: kraj@msu.com.pl

_____________________________________

Kadry: