Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Spółki w najbliższych latach zakłada wzmocnienie pozycji na rynku polskim jak i europejskim. Celem strategicznym spółki jest awans do pierwszej 5 największych producentów w Europie. Poprzez stopniowy zrównoważony wzrost produkcji dotychczasowej oraz przejmowanie istniejących podmiotów spółka zamierza także osiągnąć w ciągu najbliższych 3 lat zdobyć nawet 30% rynku krajowego. Jednocześnie spółka zamierza dynamicznie się rozwijać poprzez stałe unowocześnianie parku maszynowego, wdrażanie nowoczesnych i „czystych technologii”, uzyskując przewagę konkurencyjną na rynku krajowym. W kolejnych latach MSU zamierza prowadzić zintensyfikowane działania zmierzające do konsolidacji rynku producentów spodów w Polsce oraz za granicą.

Strategiczną pozycję MSU może również osiągnąć rozwijając centrum projektowe i badawczo – naukowe w celu tworzenia własnych nowych rozwiązań techniczno – technologicznych.